یک فرایند آندایز موفق چگونه حاصل می شود؟

مهمترین عامل موثر در یک آندایز موفق

برای دستیابی به یک پوشش‌دهی مناسب با روش آندایز لازم است که پارامترهای کاری این فرایند بهینه شود. مهم ترین پارامتر برای یک آندایز موفق انتخاب نوع محلول الکترولیت است. محلول‌های مورد استفاده در فرایند آندایز اغلب اسیدی هستند. از محلول‌های اسیدی مانند سولفوریک اسید، کرومیک اسید، اگزالیک اسید و غیره در پوشش‌دهی الکتروشیمیایی آندایز استفاده می‌شود. در بین این اسیدها، سولفوریک اسید بیشترین کاربرد را در حمام های الکترولیتی دارد.

حمام‌های الکترولیت اغلب دارای غلظتی در محدود 20-10 درصد حجمی هستند. در این حمام با برقراری اختلاف پتانسیل مشخص، هیدرژون آزاد شده از کاتد (قطب منفی) با یون های اکسیژن و سولفات ترکیب شده و روی سطح آند (قطب مثبت) جذب می‌شوند. به‌علاوه، با تغییر غلظت اسید سولفوریک، میزان هدایت الکتریکی محلول تغییر می‌کند. هر چه هدایت الکتریکی محلول بیشتر باشد، ولتاژ مورد نیاز کمتر خواهد شد. در نتیجه میزان مصرف نیروی برق نیز کاهش می‌باید.

عوامل موثر دیگر

عوامل موثر دیگری که در کیفیت پوشش اثر گذار هستند شامل ولتاژ، دما و زمان کاری فرایند است. برای مثال برای پوشش‌دهی قطعه آلومینیومی به روش آندایز، لازم است که ولتاژی در حدود 30-15 ولت و جریان مستقیمی با دانسیته 2-1 آمپر بر دسی‌متر مربع در دمای محیط اعمال شود. این در حالی است که برای پوشش دهی تیتانیوم در حمام اسید سولفوریک نیاز به ولتاژ کاری بالاتری در محدوده 90-25 ولت نیاز است. به علاوه در پوشش‌دهی تیتانیوم لازم است که دمای کاری محلول در حین آندایز در حدود 20-10 درجه سانتی گراد تنظیم شود.

رنگ پوشش های آندایز اعمالی

یکی از مزیت های روش آندایز در پوشش دهی فلزات، دستیابی به رنگ های مختلف است. با تغییر پارامترهای کاری آندایز مانند ولتاژ، می توان رنگ های مختلفی مانند طلایی، آبی، سبز و غیره به دست آورد. که برای کاربردهایی که زیبایی ظاهری مد نظر است، بهترین روش است.دیدگاهتان را بنویسید