آلوداین

آلوادینآلوداین یکی از روش های شیمیایی – تبدیلیِ پوشش دهی است. پوشش دهی تبدیلی آلوداین به عملیات شیمیایی و الکتروشیمیایی آلومینیوم و آلیاژهای آن گفته می‌شود. نتیجه عملیات آلوداین، ایجاد پوشش محافظ تبدیلی، شامل ترکیبات کروم سه‌ ظرفیتی و شش‌ ظرفیتی بر روی سطح فلز است. درکروماته زرد، کروم شش‌ ظرفیتی و در کروماته سبز و بدون رنگ، کروم سه‌ظرفیتی روی سطح زیرلایه می نشیند. به دلیل سمی‌ بودن کروم شش ظرفیتی، فرایندهایی بر پایه کروم سه ظرفیتی در سطح تجاری در حال گسترش‌‌اند. لازم به ذکر است که آلومینیوم کروماته شده در برابر خوردگی از آلومینیوم آندایز شده مقاوم‌تر است. از روش تبدیل کروماته برای روئینگی آلیاژهای فولاد، آلومینیوم، روی، کادمیم، مس، نقره، منیزیم و قلع نیز استفاده می‌شود.کروماته کردن در درجه اول به عنوان یک بازدارنده خوردگی، پرداخت تزئینی یا برای حفظ رسانایی الکتریکی استفاده می‌شود. از این پوشش‌ها در صنایع مختلفی مانند صنایع ماشین سازی، الکتریکی، الکترونیکی، ارتباطات راه دور و صنایع موتوری خودکار استفاده می‌شود.

این سری از پوشش ها علاوه بر مقاومت به خوردگی، فلز را در برابر خراش‌های سطحی نیز محافظت کرده و باعث افزایش میزان چسبندگی رنگ‌ها و سایر پوشش‌ها خواهد شد. در واقع این روش اغلب به عنوان پیش‌ساز رنگ کاربرد دارد. شرکت تاراپوشش با بهره گیری از بهترین روش­ها قادر به انجام این فرآیند می­باشد. این دانش به صورت ارائه خدمات، راه اندازی خط و مشاوره فنی در شرکت تاراپوشش قابل انجام است.