پزشکی

برای انجام استخو­ان­سازی لازم است که یک ماده زیستی خارجی در اتصال با بافت زنده بدن قرار ­گیرد.  در مباحث پزشکی و مهندسی پزشکی، برای یک جاگذاری موفق، ماده زیستی مانند تیتاینیوم و منیزیم در بدن بایستی انسجام، چسبندگی و پایداری مکانیکی خوبی داشته باشد. به علاوه، خواص سطحی ماده به طور مستقیم روی رفتار سلول­ها اثر گذاشته و می­ تواند تقسیم و تمایز  سلولی را بهبود بخشد و در نتیجه فرایند استخوان­ سازی را تسریع کند. روش پوشش ­دهی اکسیداسیون پلاسما القایی یک روش منحصر به فرد برای فراهم کردن حداکثر سرعت و کیفیت در فرایند استخوان­ سازی پس از جاگذاری ماده زیستی در بدن است که در پزشکی و مهندسی پزشکی می­ تواند روش مناسبی برای بهبود عملکرد ماده زیستی باشد.