واحد تحقیق و توسعه

افزایش توان رقابت و تلاش در جهت پیشرفت، منجر به راه اندازی واحد تحقیق و توسعه شرکت تارا پوشش با بهره گیری از متخصصین مجرب در سال ۱۳۹۷ شد. اهداف این واحد توسعه فرایندهای پوشش‌دهی، تولید محصول و بهبود کیفیت محصولات موجود است. همچنین، فعالیت‌های مرتبط با انتشار و ارتقاء سطح دانش مانند انتشار کتاب، شرکت در نمایشگاه‌ها و ارائه مقالات علمی داخلی و خارجی مربوط به این واحد است.

اطلاعات تماس تحصیلات سمت نام و نام خانوادگی
f.sayyedan@taracoat.com دکترای متالورژی کارشناس تحقیق و توسعه فاطمه سادات سیدان
z.erfani@taracoat.com کارشناسی ارشد متالورژی کارشناس تحقیق و توسعه زینب عرفانی
m.atrian@taracoat.com کارشناسی ارشد متالورژی کارشناس تحقیق و توسعه متینه عطریان