هوافضا

هوافضا

‌موتورها و سایر قسمت های هواپیما و تجهیزات هوافضا بر اساس ویژگی نسبت استحکام به وزن بسیار بالا طراحی شده و در نتیجه انتظار می­‌رود که هر یک از قطعات مورد استفاده در صنعت هوافضا، بالاترین عملکرد را در حین عملیات های طولانی مدت فراهم سازند.

میزان خوردگی سطوح حساس و حیاتی هواپیما و سایر تجهیزات هوافضا می‌­تواند به عنوان معیاری جهت اطمینان از ایمنی قطعات هوافضایی، مورد بررسی قرار گیرد. ما راه حل پوشش دهی را برای محافظت از آلیاژهای تیتانیوم، آلومینیوم و منیزیم جهت کاهش وزن و افزایش استحکام قطعات مورد استفاده در صنعت هوافضا، پیشنهاد می‌­کنیم.