نفت و گاز

صنایع نفت و گاز با طیف گسترده ای از پوشش ها برای افزایش عملکرد و افزایش عمر قطعات رو به رو است. پوشش های سفارشی صنایع نفت و گاز، می توانند ویژگی های مورد نیاز کاربرد های مورد نظر را بدست آورند. این پوشش ها می توانند نوآورانه و کاربردی باشند و به طور خاص طراحی شوند.