تاریخچه

شرکت نانو تاراپوشش سپنتا کیان با تکیه بردو دهه دانش و تجربه مدیران و کارشناسان خود در سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرد. این شرکت به منظور ارائه خدمات در حوزه وسیعی از تکنیک های پوشش دهی و نیز راه اندازی خطوط تولید و تامین مواد اولیه در حال فعالیت است. رویکرد کلان در این مجموعه به سوی تولید دانش فنی و ارتقا تکنولوژی بومی و ارائه هرچه باکیفیت تر خدمات است. بدنه مدیریتی شرکت تاراپوشش مصمم است تا از دانش و تجربه محققین و مهندسین و دانشگاهیان بهره گیرد و از نوآوران و نخبگان حمایت لازم را بعمل آورد. حوزه فعالیت شرکت تارا پوشش شامل صنایع مهندسی، مهندسی پزشکی، متالورژی، نساجی، صنایع نفت و گاز و غیره است.

نام شرکت نانو تاراپوشش سپنتا کیان
شماره ثبت ۶۱۶۷۲
کداقتصادی ۴۱۱۶۳۸۷۸۶۳۷۱
شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۴۱۲۸۷
کد پستی ۸۱۹۵۱۵۷۸۳۵