آموزش

در وت بلاست ترکیب آب و ذرات ساینده با فشار زیادی بر روی سطح پاشیده می شوند. این روش به سندبلاست بدون گرد و غبار نیز مشهور است. در این روش شکت سطحی ناشی از برخورد مواد ساینده به حداقل مقدار ممکن می رسد و همچنین حضور آب باعث کاهش چسبندگی ذرات ناخالصی به سطح صیقلی می شود.